مجله خبری اینترنتی گیلان

دولت و ملت همدلی و هم زبانی

مجله خبری اینترنتی گیلان

دولت و ملت همدلی و هم زبانی

مجله الکترونیکی  اقتصاد گیلان با همکاری شرکت بازرگانی توسعه تجارت ایده گستر و خبرگزاری های معتبر کشور فعالیت میکند و وظیفه آن صرفا خبر رسانی است و هیچ مسئولیتی در خبرهای درج شده از سوی سایت های دیگر که در این مجله قرار میگیرد را برعهده نخواهد داشت . هدف این مجله آموزش و تبلیغات در استان و کشور است